Lepsze słyszenie obojgiem uszu. Dlaczego warto nosić dwa aparaty słuchowe w przypadku obustronnego ubytku słuchu?

 

Arkadiusz Stankiewicz

Czy mając problemy ze wzrokiem w obu oczach zastosowałbyś szkło korekcyjne tylko na jedno oko? Na pewno nie, tak samo jest w przypadku umiejętności słyszenia obojgiem uszu. Mając obustronny ubytek słuchu odniesiesz większą korzyść z noszenia dwóch aparatów słuchowych. Szczególną poprawę można zauważyć w zakresie:

 

  • Lepszego rozumienia mowy w hałaśliwym otoczeniu
  • Poprawy umiejętności lokalizowania źródła dźwięku
  • Zmniejszenia ryzyka wystąpienia zjawiska utraty zdolności rozumienia mowy
  • Uzyskania bardziej naturalnego i pełniejszego obrazu dźwięku

 

Lepsze rozumienie mowy w hałaśliwym otoczeniu

 

Spróbuj przebywając w hałaśliwym otoczeniu podczas rozmowy zasłonić jedno ucho. Zauważysz jak bardzo pogarsza się wtedy rozumienie mowy. To proste doświadczenie unaocznia jak ważną rolę w takiej sytuacji odrywa możliwość korzystanie z dwojga uszu. Takie same trudności oraz dyskomfort odczuwa osoba nosząca tylko jeden aparat słuchowy. Dyskomfort ten potęguje jeszcze konieczność stosowanie większego wzmocnienia w przypadku stosowania tylko jednego aparatu niż w przypadku dwóch. Mniejsze wzmocnienie zmniejsza ryzyko wystąpienia sprzężenia zwrotnego, „oszczędza resztki słuchowe” oraz otwiera możliwość zastosowania mniejszych aparatów słuchowych.

 

Poprawa umiejętności lokalizowania źródła dźwięku

 

Żeby prawidłowo określić kierunek z którego dochodzi dźwięk narząd słuchu musi analizować informacje pochodzące z dwojga uszu. Wyobraź sobie sytuację w której ktoś w dużym pomieszczeniu woła Ciebie. Mózg porównując między innymi intensywność oraz różnice czasowe w jakich do poszczególnych uszu dotarł dźwięk osoby wołającej potrafi określić z której strony znajduje się źródło dźwięku. Z umiejętności tej osoby dysponujące poprawnym słuchem robią użytek na co dzień nie zdając sobie z tego sprawy. Niezmiernie ważnym dla tej umiejętności jest odległość między uszami oraz kształt małżowiny usznej.

 

Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zjawiska utraty zdolności rozumienia mowy

 

Gdy nosisz aparat słuchowy tylko na jedno ucho co dziej się z drugim uchem? Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że zacznie ono tracić zdolność rozumienia mowy w wyniku tego, że nie jest dostatecznie pobudzane bodźcami dźwiękowymi. Stosowanie dwóch aparatów zapobiega takiemu niebezpieczeństwu. Im prędzej nosisz dwa aparaty słuchowe tym prędzej narząd słuchu w obu uszach jest jednakowo pobudzany do pracy co pomaga utrzymać zdolność rozumienia mowy.

 

Uzyskanie bardziej naturalnego i pełniejszego obrazu dźwięku

 

Gdy słuchasz domowego sprzętu Hi-Fi dźwięk dobiega co najmniej z dwóch głośników. Tylko taka konfiguracja zapewnia wrażenie przestrzenności dźwięku. Podobnie używanie dwóch aparatów słuchowych daje możliwość usłyszenia pełni dźwięków. Dyskusja na temat czy używać jeden czy dwa aparaty dawno już została zakończona. Obecnie jasnym jest, że tylko stosowanie dwóch aparatów słuchowych może pomóc odnieść z nich pełną korzyść.

Back to Top