Spis treści

 

Modele wewnątrzuszne.

 

flx.jpg, 18kB

 

W serii Flash dostępne są dwa modele wewnątrzuszne (ITE) FLX i FLXP. W drugim model litera P w nazwie oznacza wersję do większych ubytków słuchu "Power". W modelu wewnątrzusznym dostępny jest zarówno potencjometr głośności jak i przełącznik programów. Potencjometr głośności montowany jest opcjonalnie. Funkcje i sygnały dźwiękowe wydawane podczas korzystania z nich są identyczne jak w modelach zausznych. Korzystanie z aparatów wewnątrzusznych wiąże się standardowo z koniecznością wymiany filtrów przeciwwoskowinowych. W przypadku gdy budowa anatomiczna ucha użytkownika nie pozwala na wykonanie aparatu tego typu z pomocą może przyjść zrezygnowanie z cewki telefonicznej.

 

flxwlaczanie1.jpg, 32kB flxwlaczanie2.jpg, 32kB

Aparat wyłączany jest przez uchylenie komory baterii. Gdy aparat jest wyłączony bateria zabezpieczona jest przed wypadnięciem przez to że pokrywa komory baterii wymaga użycia pewniej siły aby ją otworzyć.

flxpotencjometr.jpg, 38kB

Opcjonalny potencjometr głośności może być dezaktywowany przez protetyka słuchu przy użyciu oprogramowania Compass. Zrezygnowanie z niego może wyraźnie zmniejszyć wielkość aparatu.

flxprzelacznik.jpg, 45kB

Przełącznik trybów pracy aparatu wbudowany jest w pokrywę baterii. Jego funkcje się identyczne jak w modelach zausznych.

flxbateria1.jpg, 38kB flxbateria2.jpg, 38kB

Modele zauszne serii Flash FLX i FLXP zasilane są baterią typ 312. Nasze pomiary wykazały średni pobór prądu z baterii na poziomie:
— 0,75 mA dla modelu FLX
— 0,85 mA dla modelu FLXP.

flxlokalizator.jpg, 43kB

Także model wewnątrzuszny wyposażony jest w technologię wielomikrofonową, wyraźnie widoczne są wejścia dźwięku obu mikrofonów.

flxfiltr.jpg, 38kB

Aparaty firmy Widex wyposażone są w system wymiennych filtrów zabezpieczających przed zapchaniem się słuchawki woskowiną

filtry.jpg, 52kB

Wymienne filtry dostępne są w opakowaniach po 8 sztuk.

flxwentylacja.jpg, 38kB

Aparaty wewnątrzuszne wykonywane są ze standardową wentylacją, którą należy czyścić przy pomocy akcesoriów dostarczonych razem z aparatem.

 

Back to Top