Spis treści

Opis

 

Warto zauważyć że producent rozsądnie wyselekcjonował funkcje dostępne w tej serii aparatów. Serce aparatu czyli system Zintegrowanej Obróbki Dźwięku (ISP) dzięki informacjom dostarczanym z dodatkowych układów - Lokalizatora Flash, systemu kontroli okluzji, systemu antysprzężeniowego – jest w stanie precyzyjniej ustawić parametry aparatu co oczywiście odbija się z korzyścią na jakości dźwięku. Taka kombinacja układów pozwala osiągnąć wyniki niemożliwe do osiągnięcia w poprzednich modelach z tego segmentu cenowego np. serii Bravo lub Bravissimo czy też innych producentów aparatów nie wyposażonych w systemy nawiązujące do zintegrowanej obróbki dźwięku.

Jedną z przykładowych korzyści wynikających z takiego podejścia do sterowania działaniem aparatu jest możliwość zintegrowania pracy systemu lokalizatora odpowiadającego za tryby pracy systemu mikrofonowego wraz z systemem antysprzężeniowym. Ta integracja nie jest zaawansowana do tego stopnia jak w modelach z wyższych serii firmy Widex (Akia czy Inteo) gdzie system antysprzężeniowy otrzymuje informacje o pracy każdego mikrofonu, ale jest rozwiązaniem rzadkim w modelach z tego przedziału cenowego. Zgodnie z obecnym trendem w serii Flash dostępny jest model aparatu zausznego (FL 9) pozwalający na konwersję pomiędzy wersją standardową, a wersją do protezowania otwartego (FL 9 elan).

Unikalną funkcja w aparatach tego przedziału cenowego jest możliwość wykonywania przez protetyka słuchu pomiarów in-situ podczas doboru aparatu zwaną przez firmę Widex – Sensogramem. Funkcja ta została wprowadzona wraz z pojawieniem się pierwszej cyfrowej serii aparatów słuchowych firmy Widex –Senso C. Dzięki niej protetyk podczas doboru aparatu słuchowego gdy używana jest już wkładka indywidualna lub obudowa w przypadku modeli wewnątrzusznych może dokonać pomiaru progów słyszenia pacjenta wraz z uwzględnieniem objętości resztkowej ucha czy też innych specyficznych warunków anatomicznych. Dzięki temu znacznie zmniejsza się ryzyko błędnego ustawienia aparatu z powodu różnic pomiędzy audiometrycznym progowym badaniem słuchu dla przewodnictwa powietrznego, a jego rzeczywistą wartością. Po starszych braciach seria Flash otrzymała jeszcze jedną ciekawą funkcję nazywaną Zapisem Długoterminowym. Umożliwia ona zapisywanie w pamięci aparatu podstawowych danych na temat długości używania aparatu, sposobu korzystania z programów, czy też widm dźwiękowych sytuacji w jakich najczęściej przebywa pacjent. Takie informacje mogą być potem bardzo przydatne podczas wizyty w gabinecie protetycznym podczas poprawek w dopasowaniu końcowym. Niestety nie odnajdziemy tutaj funkcji zapisu krótkoterminowego dostępnej w serii Aikia i Inteo uruchamianej przy pomocy pilota zdalnego sterowania umożliwiającej zapisanie w pamięci urządzenia 30 s dźwięków z otoczenia które sprawiają pacjentowi problemy. Oczywistym jest że producent musiał zachować pewne funkcje dla bardziej zaawansowanych modeli.

Seria Flash wyróżnia się także z pośród konkurencyjnych aparatów także niskim poborem prądu z baterii co przekłada się na dłuższe działanie bez konieczności jej wymiany. Gdy poziom napięcia w baterii spadnie poniżej dopuszczalnego wtedy aparat emituje do ucha pacjenta w regularnych odstępach sygnały ostrzegawcze w postaci 5 krótkich pisków o częstotliwości ok. 800 Hz. Taki dźwięk oznacza dla pacjenta, że do wyłączenia się aparatu pozostało od 5 minut do kilku godzin w zależności o baterii. Każde użycie potencjometru także potwierdzane jest sygnałami dźwiękowymi. Zwiększenie głośności potwierdza jednorazowy krótki pisk o wyższej częstotliwości, a zmniejszenie o niższej częstotliwości . Gdy osiągniemy już skrajne ustawienie potencjometru głośności sygnalizowane jest ono odpowiednio dla skrajnego górnego jeszcze wyższym jednokrotnym piskiem, a dla skrajnego dolnego najniższym. Także przełączanie programów potwierdzane jest sygnałami dźwiękowymi. Seria Flash może mieć zaprogramowanych maksymalnie 4 programy. Uruchomienie programu podstawowego sygnalizowane jest jednym krótkim piskiem. Wybór drugiego – dwoma piskami, a trzeciego trzema. Włączenie czwartego programu potwierdzane jest jednym długim piskiem o wyższej częstotliwości i jednym krótkim o niskiej częstotliwości. Ta sygnalizacja może wydawać się skomplikowana, ale po kilku próbach wszystko staje się jasne. Wśród programów dostępny jest także program nazwany przez producenta Aklimatyzacja. Jego ustawienia są tak dobrane w porównaniu do programu podstawowego że mają ułatwić przyzwyczajenie się do aparatu początkującym użytkownikom. Podczas doboru aparatu mamy do wyboru dwa tryby włączania aparatu. Tryb standardowy w którym zamykając aparat w dłoni łatwo można sprowokować sprzężenie zwrotne (łatwiej wtedy zorientować się przed włożeniem do ucha czy aparat jest włączony) i tryb przeciwsprzężeniowy w którym aparat trudniej jest doprowadzić do sprzężenia zwrotnego (bardziej komfortowo można wtedy włożyć go do ucha).

 

Back to Top