Spis treści

Zakup aparatu słuchowego nie jest prostą czynnością szczgólnie dla osoby robiącej to po raz pierwszy. W dalszej części tego artykułu pomożemy przejść ten proces jak najlepiej. Podpowiadamy na co zwracac uwagę, jakich punktów unikać oraz jak sfinansowac zakup.

Zdecydowana większość osób u których powoli postępuje ubytek słuchu najdłużej jak to tylko możliwe odsuwa decyzję o zakupie aparatów słuchowych. Jednak ciągłe niedogodności związane z niedosłuchem nie dają zapomnieć o tym problemie. Często kropą nad przysłowiowym 'i' jest rozmowa z kimś kto zdecydował się nie zakup i teraz jest zadowolony ze swojej decyzji. Na tym etapie potencjalnemu nabywcy aparatu słuchowego wydaje się, że wszystkie przeszkody zostały pokonane.
Po dotarciu do punktu protetycznego okazuje się, że jednak nie: na przeszkodzie staje cena 3.200,00 zł *.

To bardzo duża kwota, niejedna osoba może powiedzieć, że rozumie iż nowoczesna technologia kosztuje, że gotowa jest ponieść koszty aby podnieść swój komfort życia, ale nie zmienia to faktu jej wysokości. Następną i chyba największą niespodzianką jaka najczęściej spotyka pacjenta również  dopiero w punkcie protetycznym jest to, że Narodowy Fundusz Zdrowia pokrywa tylko nieznaczną część tej kwoty.

Dodatkowo w wielu województwach refundacje aparatów są wstrzymane do czasu, aż nie znajdą się dodatkowe środki w NFZ (jedynym wyjątkiem są niezmiernie drogie implanty ślimakowe, na które w NFZ środków nie brakuje). Nawet jeśli jesteśmy szczęśliwcami i mieszkamy w województwie, w którym akurat NFZ dysponuje środkami na refundację zakupu aparatu słuchowego to i tak jest to kwota rzędu 560,00 – 1200,00 zł.

Według dostępnych badań zaledwie 1/4 z pośród osób z ubytkiem słuchu korzysta w Polsce z aparatów słuchowych. Wiele z nich nie decyduje się na zakup aparatu z naturalnej niechęci do używanie wszelkiego rodzaju protez, ale nie ulega wątpliwości, że jeszcze ważniejszym powodem takiego stanu rzeczy jest bariera finansowa.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat nastąpił olbrzymi skok technologiczny w rozwoju aparatów słuchowych. Praktycznie wszystkie sprzedawane dziś aparaty słuchowe to aparaty cyfrowe czyli takie, w których dźwięk jest przetwarzany w sposób cyfrowy. Technologia cyfrowa pozwala między innymi programować aparaty słuchowe przy pomocy komputera tak aby jak najlepiej dopasować je do ubytku słuchu pacjenta – to wszystko jest olbrzymią zmiana w porównaniu z 'piszczącymi' i 'szumiącymi' aparatami słuchowymi poprzedniej generacji.

Postęp technologiczny nie jest jedynym składnikiem ceny aparatów słuchowych. Aparaty słuchowe są sprzedawane przez protetyków słuchu czyli osoby które dopasowują i programują je podczas procesu sprzedaży. Te czynności wchodzą także w skład ceny aparatu słuchowego. Takie rozwiązanie daje możliwość do działania na rynku osób nieprofesjonalnie podchodzących do zadania, a nawet posuwających się do oszustw.

Biorąc pod uwagę powyższe oczywistym jest jak ważną rolę w procesie zaopatrzenia pacjenta w aparat słuchowy odgrywa protetyk lub punkt protetyczny w którym decydujemy się na zakup aparatu słuchowego. W dalszej części spróbuję przekazać wskazówki dzięki którym uda się dokonać najlepszego wyboru, a nawet skorzystać z dofinansowania przez inne instytucje niż NFZ.


Znajdź dobry punkt sprzedający aparaty słuchowe.

Nie ma znaczenia jak dobry lub też drogi będzie aparat słuchowy jaki kupujesz jeżeli będzie nieprawidłowo dopasowany źle spełni swoje zdanie. Dwoje osób z taką samą krzywą ubytku słuchu (audiogram) wyposażone w taki same modele aparatów słuchowych wymagają różnych ustawień tych aparatów co powoduje, że proces doboru jest skomplikowany. W Polsce NFZ wymaga aby osoby dopasowujące aparaty słuchowe posiadały odpowiednie udokumentowane wykształcenie oraz staż pracy. Stąd pierwszy wniosek, że przed wyborem punktu sprzedającego aparaty słuchowe warto spytać w oddziale NFZ jakie punkty na teranie mojego miejsca zamieszkania posiadają umowę z funduszem.

O co pytać przed zakupem.

Czy posiadacie w ofercie pełną gamę aparatów słuchowych?

Punkt protetyczny (sklep) powinien oferować pełen zakres aparatów słuchowych, od modeli zausznych – w tym do protezowania otwartego, przez aparaty wewnątrzuszne, wewnątrzkanałowe, a na aparatach na przewodnictwo kostne skończywszy. W ten sposób zyskujemy możliwość wyboru najlepszego rozwiązania dla siebie.
Ponieważ nie jest możliwym być ekspertem w doborze aparatów wszelkich producentów, ograniczony wybór w tym względzie nie musi oznaczać czegoś złego. Warto jednak być ostrożnym gdy protetyk naciska tylko na jedną opcję nie rozważając innych.

Jakiego rodzaju badania wykonujecie?

Należy upewnić się czy punkt w którym zamierzamy kupić aparat słuchowy wykonuje wszelkie niezbędne badania słuchu, a co za tym idzie jest wyposażony w odpowiedni sprzęt diagnostyczny. Według obowiązujących w wymogów NFZ punkt protetyczny musi oferować możliwość wykonania następujących badań audiometrycznych:

  • badanie tonalne na przewodnictwo powietrzne
  • badania tonalne na przewodnictwo kostne
  • audiometrię słowną – także w wolnym polu

W celu otrzymania wniosku uprawniającego do ubiegania się o refundację z NFZ niezbędna jest wizyta u lekarza laryngologa posiadającego podpisaną umowę z NFZ.

Czy są jakieś dodatkowe opłaty?

W większości przypadków w cenie aparatów zawarte są wszystkie związane z zakupem koszty. Niektóre punkty protetyczne doliczają do ceny koszt wykonania wkładki indywidualnej do aparatu zausznego lub obudowy indywidualnej w przypadku aparatu wewnątrzusznego lub wewnątrzkanałowego.

Jak często mogę przychodzić na dodatkowe regulacje aparatu?

Najlepszą odpowiedzią jaką możemy usłyszeć jest 'tak często jak tylko potrzeba' i w zdecydowanej większości przypadków to właśnie usłyszymy. NFZ wymaga aby takie regulacje były bezpłatne przez okres 5 lat od zakupu aparatu słuchowego.

Czy otrzymam kopie moich badań słuchu?

Protetyk słuchu nie powinien robić najmniejszych problemów z przekazaniem kopii badania słuchu. Gdyby było inaczej warto być ostrożnym.


Czytaj dokładnie co podpisujesz.

Zakup aparatu słuchowego nie odbiega pod względem formalnym od kupna innych dóbr. Stąd też należy zachować typowe środki ostrożności jakie stosujemy w innych tego typu sytuacjach. Należy zadbać o to aby otrzymać pisemną kartę gwarancyjną. W Polsce NFZ wymaga aby aparaty słuchowe otrzymywały dwu letnią gwarancję producenta oraz zapewnienie pięcioletniego okresu płatnej obsługi serwisowej.

Dodatkowe źródła finansowania.

W związku z tym, że NFZ refunduje jedynie niewielką część kosztów związanych z zakupem aparatów słuchowych warto poszukać dodatkowych źródeł finansowania zakupu.
Oczywiście najprostszym jest rozłożenie zakupu na raty. Praktycznie wszystkie punktu sprzedające aparaty słuchowe w Polsce oferują taką możliwość.
Można również ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON'u, które są dystrybuowane poprzez Miejskie jak i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Więcej na temat dofinansowań można przeczytać na naszym forum dyskusyjnym tutaj

Back to Top